/holisztikus történetmesélés

A holisztikus történetmesélés célja a totális kommunikáció.

Mindenhol termelődik adat, és a cég bármelyik rezdülésében lehet olyan mozzanat, ami a történetének fontos elemévé válhat.

A 2020-as évek adatvezérelt és automatizált működési modelljei lehetővé teszik, hogy minden szervezet teljes

egészében, aktivitásainak minden aspektusában támogassa a kommunikációt, amely pedig a szervezet

elsődleges céljai elérésének nélkülözhetetlen eszköze. 

A történetmesélés túlmegy a marketing határain. Azt az értéket mutatja be a világnak, amivel hozzájárulsz. Azokon az adatokon alapulva, amelyeket a tevékenységed generál.

Ez az, amit a kommunikáció jelent egy olyan világban, amely totálisan digitalizált, és mindig újabb, még soha nem látott kihívásokkal szembesül, évről-évre.

Minden szereplő (ügyfél, alkalmazott, partner) egyaránt történetekben dolgozza fel a világot, és olyan szervezeteket (szolgáltatókat, márkákat, személyiségeket) keres, amelyeket az ő saját történetéhez jól illeszkedőnek gondol.

Ez a holisztikus, totális módszertan végső soron nem tesz különbséget, marketing, sales, belső kommunikáció, recruiting és employer branding között, mert ezeket az önkényes kategóriákat felülről és átfogóan vizsgálja.

A holisztikus történetmesélésre alapozott kommunikációs stratégia megalkotása során a szervezet teljes működését átvilágítjuk. Ezután kidolgozzuk a folyamatos történetmesélésnek azt a módját, ami úgy teremt értéket a célközönség számára, hogy közben demonstrálja a szervezet szakértelmét, vagy egyéb viszonyát saját elsődleges céljai elérésének összefüggésében. A kidolgozott stratégia a szervezet saját erőforrásainak optimális felhasználásán alapszik.

A kívánt eredmény egy olyan rendszer felépítése amely a lehetőségekhez mérten automatizált, és amely könnyedén, erőltetettség nélkül és folyamatosan generál olyan kommunikációs aktivitásokat, amelyek a szervezet kommunikációs céljainak elérését az értékteremtés útján hosszú távon biztosítják. Továbbá, mivel ez egy átfogó elemzés, lehet számítani arra, hogy nem csak szűken vett kommunikációs, hanem egyéb üzletfejlesztési irányokra, ötletekre, tanulságokra is fény derül.

A stratégiaalkotás folyamata magas fokú kölcsönös bizalmat kívánó, intenzív tanácsadói tevékenység. A teljes titoktartás, az asszertivitás és radikális őszinteség mind a két oldalról nélkülözhetetlen.

A folyamat átlagosan 3 hónapot vesz igénybe. Többek között egy előzetes kutatásból, vezetői interjúkból és résztvevő megfigyelésből áll. A gyakorlati implementáció és a finomhangolás az utolsó fázis részét képezik.