Theblackunicorn.eu Terms & Conditions

Üdvözöljük weboldalunkon! Ha továbbra is böngészi és használja ezt a weboldalt, akkor beleegyezik, hogy betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi felhasználási feltételeket, amelyek az adatvédelmi irányelvekkel együtt szabályozzák a Black Unicorn és az Ön kapcsolatát ezzel a weboldallal kapcsolatban. Ha nem ért egyet a jelen feltételek bármely részével, kérjük, ne használja weboldalunkat.

A “Black Unicorn” vagy a “mi” kifejezés a weboldal tulajdonosára utal.

Tulajdonos: Benedek Gergő ev.
Registered: 2639 Bernecebaráti, Rákóczi utca 41.
Tax number: 74943465-1-33
E-mail address: [email protected]

Weboldal: www.theblackunicorn.eu

Az “Ön” kifejezés a weboldalunk felhasználójára vagy nézőjére vonatkozik.

Tárhelyszolgáltatónk: Websupport Magyarország Kft. (www.ezit.hu)

Email-address of our hosting provider: [email protected]

A weboldal használata az alábbi felhasználási feltételek hatálya alá tartozik:

Az “Ön” kifejezés a weboldalunk felhasználójára vagy megtekintőjére utal.

A weboldal használata az alábbi felhasználási feltételek hatálya alá tartozik:

A jelen Felhasználási feltételek az Ön személyesen vagy egy szervezet nevében ("Ön") és a Benedek Gergő e.v. ("Vállalat", "mi", "minket" vagy "miénk") között létrejött, jogilag kötelező érvényű megállapodást képezik, amely a theblackunicorn.eu weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára, valamint bármely más, ahhoz kapcsolódó médiaformára, médiacsatornára, mobil weboldalra vagy mobilalkalmazásra vonatkozik. Ön elfogadja, hogy a Honlaphoz való hozzáféréssel együtt elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Felhasználási feltételek egészét, és beleegyezik, hogy azok kötelező érvényűek. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MINDEGYIKÉVEL, AKKOR KIFEJEZETTEN TILOS A WEBHELY HASZNÁLATA, A HASZNÁLATOT AZONNAL BE KELL FEJEZNIE.

A Webhelyen található információkat nem szánjuk olyan személy vagy szervezet részére történő terjesztésre vagy felhasználásra, amely olyan joghatóság vagy ország területén található, ahol az ilyen terjesztés vagy felhasználás törvénybe vagy szabályozásba ütközik, vagy amely az ilyen joghatóságon vagy országon belül bármilyen regisztrációs kötelezettségnek vetne minket alá. Ennek megfelelően azok a személyek, akik úgy döntenek, hogy ezekről a helyekről férnek hozzá a Webhelyhez, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és kizárólag ők felelősek a helyi törvények betartásáért, ha és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók.

A Webhely használatával Ön kijelenti és garantálja, hogy: (1) Ön cselekvőképes, és beleegyezik a jelen Felhasználási feltételek betartásába; (2) Ön nem kiskorú abban a joghatóságban, amelyben lakóhelye van; (3) Ön nem fér hozzá a Webhelyhez automatizált vagy nem emberi eszközökkel, akár bot, script vagy más módon; (4) Ön nem használja a Webhelyet illegális vagy jogosulatlan célra; és (5) a Webhely használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet.

A weboldal tartalma

A weboldal oldalainak tartalma kizárólag az Ön általános tájékoztatására és használatára szolgál és előzetes értesítés nélkül változhat.

Felelősségkizárás
A jelen weboldalon található bármely információ vagy anyag felhasználása kizárólag az Ön saját felelősségére történik, amelyért mi nem vállalunk felelősséget. Az Ön saját felelőssége annak biztosítása, hogy a weboldalon keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy információ megfeleljen az Ön egyedi igényeinek.

Ez a weboldal olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a mi tulajdonunkban vannak, vagy amelyeket engedélyünkkel használunk. Ezek közé tartozik többek között a tervezés, az elrendezés, a megjelenés, a megjelenítés és a grafika. A sokszorosítás tilos, kivéve a szerzői jogi közleménynek megfelelően, amely a jelen általános szerződési feltételek részét képezi. Tilos ezeket a szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat másolni, újraalkotni vagy értékesíteni.

Védjegyek
A weboldalon feltüntetésre kerül minden olyan védjegy, amely nem az üzemeltető tulajdona, illetve nem az üzemeltető számára engedélyezett.

Jogosulatlan használat
A weboldal jogosulatlan használata kártérítési igényt vonhat maga után és/vagy bűncselekménynek minősülhet.

Harmadik Felek
Ez a weboldal időről időre más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Ezek a linkek az Ön kényelmét szolgálják, hogy további információkat nyújtsanak. Ez nem jelenti a weboldal(ak) jóváhagyását. Nem vagyunk felelősek a hivatkozott weboldal(ak) tartalmáért.

Adatvédelem

Fontos számunkra az adatvédelem és az adatbiztonság. Kérjük, olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat: https://theblackunicorn.eu/privacy-policy. A Webhely használatával Ön elfogadja az Adatvédelmi szabályzatunkat, amely a jelen Felhasználási feltételek részét képezi. Felhívjuk figyelmét, hogy a Webhely Magyarországon található. Ha Ön a világ bármely más olyan régiójából lép be a Webhelyre, ahol a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására vagy közzétételére vonatkozó törvények vagy egyéb követelmények eltérnek a Magyarországon alkalmazandó törvényektől, akkor a Webhely további használatával Ön átadja adatait Magyarországra, és hozzájárul ahhoz, hogy adatait Magyarországra továbbítsák és itt dolgozzák fel.

Sütik
Ez a weboldal sütiket használ a böngészési preferenciák nyomon követésére. Személyes adatokat nem tárolunk harmadik fél általi felhasználásra.
Sem mi, sem harmadik felek nem vállalnak semmilyen garanciát vagy szavatosságot a weboldalon található vagy kínált információk és anyagok pontosságára, időszerűségére, eredményességére, teljességére vagy alkalmasságára vonatkozóan. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen információk és anyagok pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhatnak, és mi kifejezetten kizárjuk a felelősséget az ilyen pontatlanságokért vagy hibákért a törvény által megengedett legteljesebb mértékben.

Irányadó Jog

Ezekre a feltételekre a magyar jog az irányadó és a magyar jog szerint értelmezendő, és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményének alkalmazása kifejezetten kizárt. Ha az Ön szokásos tartózkodási helye az EU-ban van, és Ön fogyasztó, akkor Ön ezen felül rendelkezik a lakóhelye szerinti ország joga által kötelezően előírt védelemmel. Benedek Gergő e.v. és Ön is beleegyezik abba, hogy aláveti magát a budapesti bíróságok nem kizárólagos joghatóságának, ami azt jelenti, hogy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi jogai védelmében Magyarországon, illetve az Ön lakóhelye szerinti EU-tagállamban érvényesíthet keresetet.

Bíróság Kikötése

A jelen szerződésben részes felek közötti kapcsolatokból eredő bármely vitát egy választottbíró dönti el, akit a strasbourgi székhelyű Európai Választottbírósághoz tartozó Európai Választottbíróság Választottbírósági és Belső Szabályzata szerint választanak ki, amely a választottbírósági eljárás iránti kérelem benyújtásának időpontjában hatályos, és amelynek elfogadása e záradék elfogadását jelenti. A választottbírósági eljárás székhelye Budapest, Magyarország. Az eljárás nyelve a magyar. Az anyagi jogra Magyarország joga az irányadó. Fenntartjuk a jogot, hogy az itt fel nem sorolt kivételeket szabadon alkalmazzuk.

Korrekciók

A Weboldalon lehetnek olyan információk, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat tartalmaznak, beleértve a leírásokat, az árakat, a rendelkezésre állást és különböző egyéb információkat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsuk, valamint hogy a Honlapon található információkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk vagy frissítsük.

A weboldal használata és a weboldal használatából eredő bármely jogvita Magyarország törvényei alá tartozik.